Project CANADA-CEAT 2


Project FINALIZED  green ok ]

The main goal of the Canada-ECLER Anti-Trafficking-2 (CEAT-2) project is to organize, on March 28, 2024, a regional activity in Bucharest, to raise awareness of the danger of human trafficking, especially among young people.

To achieve this goal, ECLER, with the support of its international, national and local partners, will bring together experts in the field of human trafficking prevention, students, teachers, parents and other professionals who work with children.

 

Evenimentul va avea loc în Aula Magna a Universității Româno-Americane din București, fiind organizat de ECLER cu sprijinul Ambasadei Canadei la București, alături de alți parteneri tradiționali: Centrul de Drepturile Omului și Migrație (CDOM) din Universitatea Româno-Americană, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copii (FONPC), Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE), SERA România, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA).

The event will take place in the Aula Magna of the Romanian-American University in Bucharest, being organized by ECLER with the support of the Canadian Embassy in Bucharest, together with other traditional partners: the Human Rights and Migration Center (CDOM) of the Romanian-American University, the School Inspectorate of Bucharest, Federation of Non-Governmental Organizations for Children (FONPC), Bucharest Municipality Center for Educational Resources and Assistance (CMBRAE), SERA Romania, National Authority for the Protection of Children’s Rights and Adoption (ANPDCA).