Împreun? împotriva traficului de persoane

2021 – Împreun? împotriva traficului de persoane: Provoc?ri ale României în lupta împotriva traficului de persoane (22 octombrie – edi?ia a VII-a)

Conferin?a este organizat? în cadrul proiectului STOP-AT, continuând seria de evenimente pe care Centrul European pentru Educa?ie ?i Cercetare Juridic? (ECLER) le organizeaz? acoperind subiectul provoc?rilor cu care România se confrunt? în materia traficului de persoane. Anul acesta va avea loc cea de-a ?aptea edi?ie a conferin?ei “Împreun? împotriva traficului de persoane”, organizat? periodic începând din 2014.

Conferin?a î?i propune s? abordeze principalele provoc?ri cu care România se confrunt? în prevenirea ?i combaterea traficului de persoane sau protejarea supravie?uitorilor acestui fenomen, în special protejarea copiilor, subliniind necesitatea unei cooper?ri inter-institu?ionale eficiente. Eradicarea traficului de persoane, în contextul pandemic actual, este imposibil? f?r? o cooperare european? puternic? în materie penal?, cu o abordare integrat? ?i cuprinz?toare. Prevenirea traficului de minori r?mâne, de departe, una dintre principalele provoc?ri cu care România se confrunt? ast?zi. Conform tendin?elor actuale identificate în Raportul publicat recent de Uniunea European? privitor la traficul de persoane, num?rul copiilor români exploata?i a crescut de 10 ori în ultimii 2 ani de raportare.

La dezbatere vor participa magistra?i ?i avoca?i, ofi?eri de poli?ie, inspectori de munc?, psihologi, asisten?i sociali, func?ionari publici, medici, cercet?tori ?i profesori, reprezentan?i ai ONG-urilor, precum ?i diploma?i str?ini în România. Participan?ii la conferin?? sunt ruga?i s? se pre-înregistreze, completând formularul online pân? pe 21 octombrie 2021 pentru a primi link de accesare a evenimentului ?i s? solicite diplom? de participare dac? este necesar.

 


 

2020 – Împreun? împotriva traficului de persoane: Traficul de persoane în Europa ?i provoc?rile fenomenului pentru România (10 decembrie – edi?ia a VI-a)

Conferin?a este g?zduit? de Ramona Strugariu, europarlamentar Renew Europe, în parteneriat cu Re?eaua de Organiza?ii Neguvernamentale împotriva Traficului de Persoane (RoITP), Centrul European pentru Educa?ie ?i Cercetare Juridic? (CEECJ) ?i Freedom House România (FHR), continuând seria de evenimente pe subiectul provoc?rilor pe care Europa le are de înfruntat în materie de trafic de persoane. Anul acesta va avea loc cea de-a ?asea edi?ie a conferin?ei “Împreun? împotriva traficului de persoane”, organizat? începând din 2014.

Conferin?a î?i propune s? abordeze principalele provoc?ri cu care ne confrunt?m în prevenirea ?i combaterea traficului de persoane sau protejarea supravie?uitorilor acestui fenomen îngrijor?tor, în special protejarea copiilor, subliniind necesitatea unei cooper?ri interna?ionale eficiente ?i a implic?rii inter-institu?ionale. Eradicarea traficului de persoane, în contextul transna?ional actual, este imposibil? f?r? o cooperare european? puternic? în materie penal?, cu o abordare integrat? ?i cuprinz?toare. Combaterea traficului de copii r?mâne, de departe, una dintre principalele provoc?ri cu care se confrunt? ast?zi Europa. Conform tendin?elor actuale identificate în Raportul publicat recent de Uniunea European? privitor la traficul de persoane, tot mai mul?i copii devin victime sigure ale trafican?ilor ?i sunt supu?i mai multor forme de exploatare.

Participan?ii la conferin?? sunt ruga?i s? se pre-înregistreze, completând formularul online pân? pe 9 decembrie 2020 – link Zoom pentru conferin??: https://us02web.zoom.us/j/87541213393  (pentru traducere EN-RO v? rug?m consulta?i instruc?iunile tehnice)

 


2018 – Împreun? împotriva traficului de persoane: Traficul de persoane în Europa ?i provoc?rile sale viitoare. Modele pentru România (19 Octombrie – edi?ia a V-a)

Evenimentul s?rb?tore?te cea de-a 12-a edi?ie a Zilei Antitrafic în UE, fiind finan?at integral de Funda?ia Friedrich Ebert România ?i organizat de ECLER cu sprijinul Ambasadei Republicii Federale Germania, al Ambasadei Spaniei, al Ambasadei Marii Britanii, al Ambasadei Israelului ?i al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România.

Aceast? edi?ie a evenimentului abordeaz? provoc?rile cu care se confrunt? principalii actori români, britanici, germani, israelieni, spanioli ?i americani implica?i în prevenirea ?i combaterea traficului de persoane ?i migran?i sau în protec?ia victimelor, semnalând nevoia de reorganizare a cooper?rii inter-institu?ionale, precum ?i dezvoltarea unor politici na?ionale mai eficiente. La dezbatere vor participa magistra?i ?i avoca?i, ofi?eri de poli?ie, inspectori de munc?, func?ionari publici, medici, cercet?tori ?i profesori, reprezentan?i ai ONG-urilor, precum ?i diploma?i str?ini în România. Participan?ii sunt încuraja?i s? ia parte la dezbateri, respectând regula Chatham House.

Dezbaterea va aborda provoc?ri cu care se confrunt? principalii actori români, britanici, germani, israelieni, spanioli ?i americani implica?i în prevenirea ?i combaterea traficului de persoane sau protec?ia victimelor, semnalând nevoia de reorganizare a cooper?rii inter-institu?ionale na?ionale ?i transna?ionale.

 


2017 – Împreun? împotriva traficului de persoane: Prevenirea traficului de fiin?e umane pe rute europene. Cazul României (25 Septembrie – edi?ia a IV-a)

Evenimentul este finan?at de Funda?ia Friedrich Ebert România ?i organizat cu sprijinul Ambasadei Republicii Federale Germania, al Ambasadei ??rilor de Jos, al Ambasadei Suediei, al Ambasadei Marii Britanii, al Ambasadei Israelului ?i al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România. Se vor aborda provoc?rile cu care se confrunt? principalii actori români, britanici, olandezi, germani, israelieni, suedezi ?i americani implica?i în prevenirea ?i combaterea traficului de persoane ?i migran?i sau protec?ia victimelor, semnalând nevoia de reorganizare a cooper?rii inter-institu?ionale na?ionale ?i transna?ionale. La dezbatere vor participa magistra?i ?i avoca?i, ofi?eri de poli?ie, inspectori de munc?, func?ionari publici, medici, cercet?tori ?i profesori, reprezentan?i ai ONG-urilor, precum ?i diploma?i str?ini din România.

 


2016 – Împreun? împotriva traficului de persoane: Provoc?ri ?i bune practici. Traficul de persoane ?i exploatarea uman? în contextul crizei refugia?ilor (18 noiembrie – edi?ia a III-a)

Evenimentul este finan?at de Funda?ia Friedrich Ebert România ?i organizat cu sprijinul Ambasadei Republicii Federale Germania, al Ambasadei ??rilor de Jos, al Ambasadei Suediei ?i al Ambasadei Marii Britanii la Bucure?ti. Se vor aborda provoc?rile cu care se confrunt? principalii actori implica?i în prevenirea ?i combaterea traficului de persoane ?i migran?i sau protec?ia victimelor din România, Germania, Marea Britanie, Suedia ?i Olanda. La dezbatere vor participa reprezenta?i ai organiza?iilor interna?ionale ?i ai ONG-urilor cu atribu?ii în acest domeniu, magistra?i, poli?i?ti, inspectori de munc?, cercet?tori ?i profesori, reprezentan?i ai altor actori ai statului precum ?i ai corpului diplomatic str?in.

 


2015 – Împreun? împotriva traficului de persoane: Provoc?ri ?i bune practici. Eradicarea muncii for?ate (9 noiembrie – edi?ia a II-a)

Evenimentul abordeaz? provoc?rile cu care se confrunt? principalii actori implica?i în prevenirea ?i combaterea traficului de persoane sau protec?ia victimelor din România, Germania ?i Olanda. La dezbatere au participat peste 90 de reprezenta?i ai organiza?iilor interna?ionale ?i ai ONG-urilor cu atribu?ii în acest domeniu, magistra?i, poli?i?ti, inspectori de munc?, cercet?tori ?i profesori, reprezentan?i ai altor actori ai statului precum ?i ai corpului diplomatic str?in.

Evenimentul a fost finan?at de Funda?ia Friedrich Ebert România ?i organizat cu sprijinul Ambasadei Republicii Federale Germania, al Ambasadei ??rilor de Jos ?i al Ambasadei Marii Britanii la Bucure?ti.

 


2014 – Împreun? împotriva traficului de persoane: Provoc?ri ?i realit??i practice. (10 decembrie – prima edi?ie)

Evenimentul abordeaz? provoc?rile cu care se confrunt? principalii actori implica?i în prevenirea ?i combaterea traficului de persoane sau protec?ia victimelor din România, Germania ?i Olanda. La dezbatere au participat peste 60 de reprezenta?i ai organiza?iilor interna?ionale ?i ai ONG-urilor cu atribu?ii în acest domeniu, magistra?i, poli?i?ti, inspectori de munc?, cercet?tori ?i profesori, reprezentan?i ai altor actori ai statului precum ?i ai corpului diplomatic str?in.

Evenimentul a fost finan?at de Funda?ia Friedrich Ebert România ?i organizat cu sprijinul Ambasadei Republicii Federale Germania, al Ambasadei ??rilor de Jos la Bucure?ti ?i al Universit??ii Romano-Americane.