Proiect REACT


Proiect FINALIZAT   ]
react poster

Reformă si acțiune pentru apărarea drepturilor copiilor, victime ale traficului uman, în sistemul de justiție!

 

Victimele traficului de minori sunt supuse unui proces continuu de victimizare ca rezultat al legislației incomplete, dar și a practicilor necorespunzătoare a profesioniștilor din sistemul judiciar. A fost identificată o lipsă a cercetărilor în domeniul drepturilor victimelor traficului de minori în sistemul de justiție, singura cercetare detaliată fiind realizată în 2012 de către Centrul de Resurse Juridice, care a evidențiat că România nu are un sistem de justiție penală adecvat și adaptat nevoilor copiilor, precum și că nu există o metodologie națională care să ghideze profesioniștii pentru audierea copiilor în mod adecvat și prietenos, din perspectiva respectării drepturilor copiilor.

Proiectul ReAct este derulat de Centrul de Advocacy și Drepturile Omului (CADO) în parteneriat cu Asociația Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridică (ECLER) și Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina (INSTITUTUL BUCOVINA) în perioada 1 martie 2021 – 30 iunie 2022, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Proiectul ReAct răspunde nevoii de creare a unui mediu adecvat și prietenos de audiere în sistemul de justiție în cadrul căruia drepturile minorilor să fie respectate și astfel să pună capăt practicii instituționale care supune victimele la un proces îndelungat de victimizare.  Principalul instrument folosit este creșterea capacității a 10 ONG-uri în acțiuni de advocacy la nivel național și european pentru modificarea cadrului legal al audierii minorilor, în vederea sporirii șanselor de reușită prin creșterea numărului de aliați și suporteri cu expertiză în acest domeniu.

În cadrul proiectului se urmăresc o serie de obiective clare:

 • Capacitarea a 10 ONG-uri în implementarea de acțiuni de advocacy la nivel național și european pentru apărarea și promovarea drepturilor copiilor victime ale traficului în sistemul de justiție penală în concordanță cu standardele europene și internaționale (Obiectivul nr.1 al proiectului);
 • Realizarea unei cercetări naționale privind drepturile minorilor, victime ale traficului în sistemul de justiție penală (click pentru a expanda);

  Raport de cercetare

 • Elaborarea Pachetului de Propuneri de modificare a legislației în vigoare (click pentru a expanda);

  Întâlniri ale Grupului Național de Lucru

  Propunere expert

 • Implementarea unei campanii naționale și europene de advocacy pentru modificarea prevederilor legale privind audierea minorilor în justiție (Obiectivul nr.2 al proiectului);
 • Organizarea unei campanii de conștientizare a publicului cu privire la situația minorilor ca victime ale traficului în sistemul de justiție penală;
 • Formarea a 150 de profesioniști în audierea minorilor potrivit standardelor europene și asigurarea unui mediu prietenos adaptat copilul în sistemul de justiție penală (Obiectivul nr.3 al proiectului) (click pentru a expanda);

  Informatii training-uri

 • Organizarea campaniei de conștientizare a tinerilor privind riscul și efectele traficului de minori și drepturile victimelor traficului de minori.
 

Proiectul ReAct beneficiază de o finanțare în valoare de 218.965,79 euro prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

 

 
Toate detaliile proiectului sunt disponibile pe pagina web dedicată:
 
 

 

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!

Proiectul este derulat de Centrul de Advocacy și Drepturile Omului (CADO) în parteneriat cu Asociația Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridică (ECLER) și Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina (INSTITUTUL BUCOVINA) și beneficiază de o finanțare în valoare de 218.965,79 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

 
 

Coordonator proiect (ECLER) – Alexandra Stroică (până în octombrie 2022)

Coordonator proiect (ECLER) – Alexandru Tăbușcă (din octombrie 2022)

 

Contact: [email protected]

17 iunie 2022, Conferința "Victima traficului de minori în cadrul procedurilor penale"