Programul Securitate Cibernetică (old)


Coordonator: Alexandru TĂBUȘCĂ

Programul adresează diversele probleme de securitate a datelor în format electronic, prezente în ziua de azi practic în absolut toate aspectele vieții cotidiene.

ECLER organizează activități multiple care se circumscriu nevoii de securitate informatică, ca parte integrantă a securității umane în accepțiune modernă.

 


Resurse utile: