securitate cibernetica


Coordonator: Alexandru TĂBUȘCĂ Programul adresează diversele probleme de securitate a datelor în format electronic, prezente în ziua de azi practic în absolut toate aspectele vieții cotidiene. ECLER organizează activități multiple care se circumscriu nevoii de securitate informatică, ca parte integrantă a securității umane în accepțiune modernă.   Resurse utile: UNODC […]

Programul Securitate Cibernetică (old)