Programe

Programe ECLER – programe tematice desfășurate permanent. În cadrul acestor programe se subscriu majoritatea activităților inițiate, organizate sau sprijinite de către ECLER. Coordonatori de programe sunt membri ECLER care supervizează activitățile ce se circumscriu programului respectiv. Coordonatorii progamelor tematice ECLER sunt persoane cu vastă experiență în domeniul respectiv, cu o reputație prestigioasă, având competențe dovedite privind organizare, lucrul în echipă și motivarea.

ECLER organizează și sprijină și alte activități pe care le consideră compatibile cu misiunea și obiectivele sale. În cazul în care se constată o frecvență sporită a unor activități specifice unei anumite teme generale de interes, alta decat a programelor deja stabilite, atunci se cristalizează un nou program tematic.


Coordinator: Alexandru TĂBUȘCĂ Programul adresează diversele probleme de securitate a datelor în format electronic, prezente în ziua de azi practic în absolut toate aspectele vieții cotidiene. ECLER organizează activități multiple care se circumscriu nevoii de securitate informatică, ca parte integrantă a securității umane în accepțiune modernă. Resurse utile: UNODC Teaching […]

Programul Securitate CiberneticăCoordonator: Alice MARTIȘ Motto: “Construiește-ți viața pe care o dorești!“ Acest program al ECLER este un program de dezvoltare personală care se adresează celor care doresc să facă o schimbare în viața lor, depășindu-și limitele pentru a câștiga jocul cu viața. Programul adresează următoarele teme: – introspecție și descoperire personală, […]

Programul de Dezvoltare PersonalăCoordonator: Katalin Barbara KIBEDI Programul „Stat de drept și anticorupție” urmărește promovarea unor politici publice care să contribuie la îmbunătățirea transparenței decizionale și a bunei guvernări. Sunt organizate dezbateri publice și studii de cercetarea în vederea identificării unor soluții viabile cu privire la normele legislative ce prezintă dificultăți de aplicare […]

Programul Stat de Drept și AnticorupțieCoordonator: dr. Silvia Maria TĂBUȘCĂ Programul „Securitate umană” urmărește promovarea unor politici publice naționale și europene care să contribuie la sporirea bunăstării individului, a securității personale și a respectării demnității umane prin monitorizarea a 3 dimensiuni: absența fricii, acoperirea nevoilor de bază și libertatea fiecărei persoane de a trăi în […]

Programul Securitate UmanăCoordonator: Alexandru TĂBUȘCĂ Programul adresează diversele probleme de securitate a datelor în format electronic, prezente în ziua de azi practic în absolut toate aspectele vieții cotidiene. ECLER organizează activități multiple care se circumscriu nevoii de securitate informatică, ca parte integrantă a securității umane în accepțiune modernă.   Resurse utile: UNODC […]

Programul Securitate Cibernetică (old)

Coordonator: dr. Silvia-Maria TĂBUȘCĂ Acest program  are ca obiectiv principal promovarea în plan național a unei culturi juridice menite să încurajeze respectul față de lege, responsabilitate civică și valorile constituționale democratice. Activitățile desfășurate sunt parte integrantă a Mișcării Naționale privind promovarea educației juridice, inițiată de Ministerul Justiției, Consiliul Superior al […]

Programul Educație Juridică