Proiect FRANȚA-ProUCare


Proiect FINALIZAT   ]

Proiectul FRANȚA-ProUCare urmărește completarea proiectului ProUCare, finanțat de CARE International France, ca urmare a noilor riscuri identificate în rândul ucrainenilor, în urma mutării acestora din centrele rezidențiale în locuințe private. Odată cu mutarea refugiaților în locuințe private riscul de violență sexuală, exploatare și trafic de persoane crește foarte mult. În acest context, ne propunem informarea comunităților de ucraineni refugiați pe teritoriul României în legătură cu aceste aspecte. Totodată, încurajăm raportarea unor eventuale astfel de cazuri, în vederea unei cât mai rapide și eficiente reacții de răspuns (pe baza unui formular online dezvoltat și diseminat de ECLER, cu sprijinul liderilor comunitari ucraineni).

Cel puțin 100 de refugiați ucraineni vor fi informați în cadrul atelierelor organizate de 5 lideri comunitari ucraineni, deja pregătiți de ECLER prin training specific.

Proiectul finanțează cei mai activi 5 lideri ucraineni, pregătiți în cadrul trainingului de organizare comunitară finanțat de CARE, să organizeze mai departe în comunitățile de refugiați/localitățile din care provin ateliere de informare cu privire la riscurile violenței sexuale, ale exploatării/traficului de persoane, procedura de raportare a potențialelor cauze, indiciile acestor tipuri de infracțiuni etc.

 

Scopul general al proiectului este de a sprijini eficient lupta împotriva violenței sexuale, a exploatării și traficului de persoane pentru a proteja mai bine persoanele vulnerabile, în principal femeile și copiii ucraineni care s-au refugiat în România.

Activitățile principale desfășurate sub egida proiectului FRANȚA-ProUCare sunt:

A1 Organizarea de ateliere de informare în domeniul prevenirii violenței sexuale, exploatării și traficului de persoane în rândul comunităților de ucraineni din Romania.
5 lideri comunitari ucraineni vor fi sprijiniți de 2 experți ai ECLER (violență sexuală și trafic de persoane) în vederea organizării a 5 ateliere de informare. ECLER va ajuta ca partea administrativă a organizării atelierelor să fie eficient și la timp realizată, în timp ce liderii comunitari se vor ocupa de identificarea grupului țintă și încurajarea unui număr cât mai mare de refugiați ucraineni să participe la sesiunile de informare (cel puțin o medie de 20/atelier).

A2Promovarea unui formular online în rândul ucrainenilor prin care se vor colecta date cu privire la potențiale cauze de violență sexuală, exploatare sau trafic de persoane.
Formularul online va fi publicat atât pe site-ul ECLER, cât și pe celelalte conturi social-media ale ECLER, pentru a putea fi diseminat pe scară cât mai largă și a fi ușor accesat de către orice utilizator de internet, indiferent de calea de comunicare/platforma social-media preferată.


 
Rezultate:
 
  • 5 sesiuni de informare în rândul ucrainenilor privind riscurile și indicatorii violenței sexuale, a exploatării și traficului de persoane
  • 100 de refugiați ucraineni informați cu privire la riscurile și indicatorii violenței sexuale, a exploatării și traficului de persoane
  • 5 lideri comunitari ucraineni formați și sprijiniți ca viitori traineri în domeniile sus prezentate

 

Contact: [email protected]