Programul Stat de Drept și Anticorupție


Coordonator: Katalin Barbara KIBEDI

Programul „Stat de drept și anticorupție” urmărește promovarea unor politici publice care să contribuie la îmbunătățirea transparenței decizionale și a bunei guvernări. Sunt organizate dezbateri publice și studii de cercetarea în vederea identificării unor soluții viabile cu privire la normele legislative ce prezintă dificultăți de aplicare în practică și la îmbunătățirea permanentă a legislației conform realităților sociale.

Programul acoperă proiecte vizând promovarea statului de drept, precum educația împotriva corupției, și încurajează utilizarea mijloacelor alternative de soluționare a conflictelor, cu precădere a medierii.

ECLER este partea a Grupului Național de Lucru privind „Reutilizarea în scopuri sociale a bunurilor confiscate din infracțiuni”.


Resurse utile: