administrator


Coordonator: Alice MARTIȘ Motto: “Construiește-ți viața pe care o dorești!“ Acest program al ECLER este un program de dezvoltare personală care se adresează celor care doresc să facă o schimbare în viața lor, depășindu-și limitele pentru a câștiga jocul cu viața. Programul adresează următoarele teme: – introspecție și descoperire personală, […]

Programul de Dezvoltare PersonalăCoordonator: Katalin Barbara KIBEDI Programul „Stat de drept și anticorupție” urmărește promovarea unor politici publice care să contribuie la îmbunătățirea transparenței decizionale și a bunei guvernări. Sunt organizate dezbateri publice și studii de cercetarea în vederea identificării unor soluții viabile cu privire la normele legislative ce prezintă dificultăți de aplicare […]

Programul Stat de Drept și AnticorupțieCoordonator: dr. Silvia Maria TĂBUȘCĂ Programul „Securitate umană” urmărește promovarea unor politici publice naționale și europene care să contribuie la sporirea bunăstării individului, a securității personale și a respectării demnității umane prin monitorizarea a 3 dimensiuni: absența fricii, acoperirea nevoilor de bază și libertatea fiecărei persoane de a trăi în […]

Programul Securitate UmanăCoordonator: Alexandru TĂBUȘCĂ Programul adresează diversele probleme de securitate a datelor în format electronic, prezente în ziua de azi practic în absolut toate aspectele vieții cotidiene. ECLER organizează activități multiple care se circumscriu nevoii de securitate informatică, ca parte integrantă a securității umane în accepțiune modernă.   Resurse utile: UNODC […]

Programul Securitate Cibernetică (old)

Coordonator: dr. Silvia-Maria TĂBUȘCĂ Acest program  are ca obiectiv principal promovarea în plan național a unei culturi juridice menite să încurajeze respectul față de lege, responsabilitate civică și valorile constituționale democratice. Activitățile desfășurate sunt parte integrantă a Mișcării Naționale privind promovarea educației juridice, inițiată de Ministerul Justiției, Consiliul Superior al […]

Programul Educație Juridică