Programul Securitate Uman?

Coordonator: dr. Silvia Maria T?BU?C?

Programul „Securitate uman?” urm?re?te promovarea unor politici publice na?ionale ?i europene care s? contribuie la sporirea bun?st?rii individului, a securit??ii personale ?i a respect?rii demnit??ii umane prin monitorizarea a 3 dimensiuni: absen?a fricii, acoperirea nevoilor de baz? ?i libertatea fiec?rei persoane de a tr?i în demnitate.

Programul acoper? proiecte care vizeaz? traficul de persoane, migra?ia nereglementat?, protec?ia refugia?ilor, munca for?at?, nediscriminarea, responsabilitatea social? a companiilor, precum ?i alte aspecte ce pot contribui la atingerea securit??ii individului.

ECLER este ini?iatorul ?i coordonatorul Grupului Na?ional de Lucru Împotriva Traficului de Persoane ?i Migran?i.

 


Documente utile cerecetarii in materia traficului de persoane:

1. Hotarari ale instantelor de judecata (in materia traficului de persoane, adulti si minori, si proxenetism pentru perioada 2016-2019 si in materia traficului de persoane, adulti si minori, pentru perioada 2010-2015).
Accesul la aceste hotarari esste permis oricarei persoane interesate in urma unei solicitari motivate trimise la [email protected]

2. Noul proiect de Mecanism National de Identificare si Referire (MNIR) a victimelor traficului de persoane

3. Prezentare – ANITP raporteaza cu 30-50% mai putine victime ale traficului de persoane, cetateni romani, decat numarul total real, conform datelor EUROSTAT si rapoartelor nationale

 


Resurse utile: