Programul Securitate Umană


Coordonator: dr. Silvia Maria TĂBUȘCĂ

Programul „Securitate umană” urmărește promovarea unor politici publice naționale și europene care să contribuie la sporirea bunăstării individului, a securității personale și a respectării demnității umane prin monitorizarea a 3 dimensiuni: absența fricii, acoperirea nevoilor de bază și libertatea fiecărei persoane de a trăi în demnitate.

Programul acoperă proiecte care vizează traficul de persoane, migrația nereglementată, protecția refugiaților, munca forțată, nediscriminarea, responsabilitatea socială a companiilor, precum și alte aspecte ce pot contribui la atingerea securității individului.

ECLER este inițiatorul și coordonatorul Grupului Național de Lucru Împotriva Traficului de Persoane și Migranți.