TREND

TineRi Educa?i, Nu Dezinforma?i!

 

Proiectul TREND cuprinde urm?toarele activit??i:

  • Organizarea de ateliere pentru tineri din mediul rural ?i urban mic, pe tema detect?rii ?tirilor false (fake news)
  • Organizare de ateliere de organizare comunitar? cu reprezentan?i ai comunit??ilor locale ?i tineri
  • Lansarea ?i organizarea unei competi?ii de clipuri video ale tinerilor, care prezint? probleme identificate la nivelul comunit??ii locale
  • Preg?tirea studen?ilor voluntari forma?i ca formatori în domeniul identific?rii ?tirilor false ?i organiz?rii comunitare, prin ateliere derulate în Bucure?ti

 

Manager de proiect – Eliza CHIRIL?-POP

Contact: [email protected]

 

Toate detaliile proiectului sunt disponibile pe pagina web dedicat?:
 
 
 
sigle_finantari_trend
Proiect realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civic?, un program dezvoltat de Funda?ia pentru Dezvoltarea Societ??ii Civile în parteneriat cu Romanian-American Foundation, sprijinit de Enel România ?i Ursus Breweries (www.inovarecivica.fdsc.ro).