Programul Stat de Drept ?i Anticorup?ie

Coordonator: Katalin Barbara KIBEDI

Programul „Stat de drept ?i anticorup?ie” urm?re?te promovarea unor politici publice care s? contribuie la îmbun?t??irea transparen?ei decizionale ?i a bunei guvern?ri. Sunt organizate dezbateri publice ?i studii de cercetarea în vederea identific?rii unor solu?ii viabile cu privire la normele legislative ce prezint? dificult??i de aplicare în practic? ?i la îmbun?t??irea permanent? a legisla?iei conform realit??ilor sociale.

Programul acoper? proiecte vizând promovarea statului de drept, precum educa?ia împotriva corup?iei, ?i încurajeaz? utilizarea mijloacelor alternative de solu?ionare a conflictelor, cu prec?dere a medierii.  

ECLER este partea a Grupului Na?ional de Lucru privind „Reutilizarea în scopuri sociale a bunurilor confiscate din infrac?iuni”.

 


Resurse utile: