Programul Securitate Cibernetică


Coordonator: Alexandru TĂBUȘCĂ

Programul adresează diversele probleme de securitate prezente în ziua de azi în absolut toate aspectele vieții cotidiene.

ECLER organizează activități multiple care se circumscriu nevoii de securitate informatică, ca parte integrantă a securității umane în accepțiune modernă.