Programul Securitate Cibernetic?

Coordonator: Alexandru T?BU?C?

Programul adreseaz? diversele probleme de securitate a datelor în format electronic, prezente în ziua de azi practic în absolut toate aspectele vie?ii cotidiene.

ECLER organizeaz? activit??i multiple care se circumscriu nevoii de securitate informatic?, ca parte integrant? a securit??ii umane în accep?iune modern?.

 


Resurse utile: