Concursul Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie

2015 – Concursul Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie (25-28 octombrie)

Concursul a fost organizat de Centrul de Drepturile Omului ?i Migra?ie, in parteneriat cu Centrul European pentru Educa?ie ?i Cercetare Juridic?, Asocia?ia Serviciul Iezui?ilor pentru Refugia?i din Romania (JRS) ?i Centrul de Resurse Juridice. Evenimentul a  fost organizat cu sprijin din parte mai multor parteneri de prestigiu: Înaltul Comisariat ONU pentru Refugia?i, Ambasada Statelor Unite ale Americii, Ambasada ??rilor de Jos, Ambasada Republicii Federale Germania, Ambasada Statului Israel ?i Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii ?i Irlandei de Nord la Bucure?ti.

Concursul are ca obiectiv general încurajarea studen?ilor ?i masteranzilor interesa?i de dezvoltarea aptitudinilor practice de a se implica în identificarea ?i solu?ionarea unor probleme juridice de drepturile omului ?i migra?ie, într-un mediu simulat. Concursul promoveaz? valorile etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea, munca în echip? ?i comunicarea interpersonal?. Probele Concursului au caracter ?tiin?ific, aplicativ, socio-educativ ?i juridic.


2015 – Concursul Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie (22-25 iunie)

Concursul a fost organizat de Centrul de Drepturile Omului ?i Migra?ie, in parteneriat cu Centrul European pentru Educa?ie ?i Cercetare Juridic?, Asocia?ia Serviciul Iezui?ilor pentru Refugia?i din Romania (JRS) ?i Centrul de Resurse Juridice.  Evenimentul a  fost organizat cu sprijin din partea mai multor parteneri de prestigiu: Înaltul Comisariat ONU pentru Refugia?i, Ambasada Statelor Unite ale Americii, Ambasada ??rilor de Jos, Ambasada Republicii Federale Germania, Ambasada Statului Israel la Bucure?ti ?i Sky Center.

Concursul are ca obiectiv general încurajarea studen?ilor ?i masteranzilor interesa?i de dezvoltarea aptitudinilor practice de a se implica în identificarea ?i solu?ionarea unor probleme juridice de drepturile omului ?i migra?ie, într-un mediu simulat. Concursul promoveaz? valorile etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea, munca în echip? ?i comunicarea interpersonal?. Probele concursului au caracter ?tiin?ific, aplicativ, socio-educativ ?i juridic.