administrator


Coordinator: juris. dr. Silvia Maria Tăbuşcă The “Human Security” Program aims to promote European and national public policies in order to enhance the individual well-being, personal security and respect for human dignity by monitoring three dimensions: the freedom from fear, the freedom from want, and the freedom of each person […]

Human Security ProgramCoordinator: Katalin Barbara KIBEDI The „Rule of Law and Anticorruption” program aims to promote public policies able to contribute to a better decision-making process transparency and to a better government. Under the auspice of the program we organize public events and research studies in order to identify viable solutions for improvement […]

Rule of Law and Anticorruption ProgramCoordonator: Katalin Barbara KIBEDI Programul „Stat de drept și anticorupție” urmărește promovarea unor politici publice care să contribuie la îmbunătățirea transparenței decizionale și a bunei guvernări. Sunt organizate dezbateri publice și studii de cercetarea în vederea identificării unor soluții viabile cu privire la normele legislative ce prezintă dificultăți de aplicare […]

Programul Stat de Drept și AnticorupțieCoordonator: dr. Silvia Maria TĂBUȘCĂ Programul „Securitate umană” urmărește promovarea unor politici publice naționale și europene care să contribuie la sporirea bunăstării individului, a securității personale și a respectării demnității umane prin monitorizarea a 3 dimensiuni: absența fricii, acoperirea nevoilor de bază și libertatea fiecărei persoane de a trăi în […]

Programul Securitate UmanăCoordinator: Alexandru TĂBUȘCĂ The program addresses the diversity of cyber-security issues that are present today in all aspects of our lives. ECLER organizes different activities and events in the field of cybersecurity, as part of the modern acceptation of the human security concept.   Useful links: UNODC Teaching Guide for Lecturers […]

Cybersecurity ProgramCoordonator: Alexandru TĂBUȘCĂ Programul adresează diversele probleme de securitate a datelor în format electronic, prezente în ziua de azi practic în absolut toate aspectele vieții cotidiene. ECLER organizează activități multiple care se circumscriu nevoii de securitate informatică, ca parte integrantă a securității umane în accepțiune modernă.   Resurse utile: UNODC […]

Programul Securitate CiberneticăCoordinator:  This program aims to promote at national level the idea of ethics and correctness. The activities organized under the auspices of this program are mainly part of the general topics of business ethics and corporate social responsibility.

Business Ethics and CSR Program

Coordinator: Ramona OMET This program has as main objective promoting, at national level, a legal culture aiming to encourage respect for the rule of law, civic responsibility and democratic constitutional values. The activities organized under this program are part of the National Movement for Promoting Legal Education, initiated by the […]

Legal Education ProgramCoordonator: Ramona OMET Acest program  are ca obiectiv principal promovarea în plan național a unei culturi juridice menite să încurajeze respectul față de lege, responsabilitate civică și valorile constituționale democratice. Activitățile desfășurate sunt parte integrantă a Mișcării Naționale privind promovarea educației juridice, inițiată de Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii […]

Programul Educație Juridică