Echipa


Silvia Tăbușcă este lector universitar doctor la Facultatea de Drept a Universității Româno-Americane și director al Centrului de Drepturile Omului și Migrație, cercetător post-doctorand al Academiei Române din București și președinte al Centrului European pentru Educație și Cercetare Juridică. Silvia are o experiență de peste zece ani în domeniul protecției internaționale a drepturilor omului, cu expertiză în materia nediscriminării (Roma, dizabilități, femei) și, recent, în domeniul securității umane (trafic de persoane, migranți, refugiați) și al dezvoltării durabile (eradicarea sărăciei, responsabilitatea socială a corporațiilor). Silvia este recunoscută ca fiind un bun consultant, colaborând în prezent cu UNDP, Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați, Consiliul Europei, Comisia Europeană, Latta & Co, Milieu Ltd., Ramboll Management Consulting, ambasade și instituții naționale.

Silvia este un expert independent (în prezent expert al Comisiei Europene pe trafic de persoane și trainer UNDP pe democrație și stat de drept in Republica Moldova) ce lucrează în numeroase proiecte naționale și internaționale, având totodată calitatea de membru al celor mai prestigioase organizații internaționale din domeniul său de activitate (Global Initiative against Transnational Organized Crime, International Refugee Rights Initiative’s Rights in Exile Programme, Council for European Studies – Immigration Research Network, Global Alliance for Justice Education, Professionals in Humanitarian Assistance and Protection, Academic Council of the Unite Nations System, International Justice Mission).

Silvia a fost nominalizată de Departamentul de Stat al SUA pentru premiul internațional – “Erou al eradicării traficului de persoane” 2015.


Katalin-Barbara Kibédi este mediator autorizat din anul 2009, an în care a și fost aleasă ca membră a Consiliului de Mediere, autoritatea națională în domeniu, iar în 2010-2011 a fost vicepreședinta Consiliului de Mediere. Înainte de aceasta, a fost procuror timp de 26 de ani, în prezent fiind pensionată. În ianuarie 2005 a fost detașată la Ministerul Justiției pentru o perioadă de patru ani, ocupând funcția de secretar de stat.

Pentru activitatea desfășurată ca procuror, în anul 2002 a fost distinsă de către Președintele României,  cu diploma „Meritul Judiciar ”- clasa a 2-a. În perioada deținerii funcției de secretar de stat la Ministerul Justiției, a susținut proiectul de lege privind medierea și organizarea profesiei de mediator, adoptată de către Parlamentul României și publicată sub nr. 192/2006. După aceasta a activat pentru promovarea medierii și a profesiei de mediator, participând la mai multe proiecte printre care: „Consolidarea cooperării judiciare în domeniul răspunderii parentale (Noul Regulament Bruxelles II), proiect finanțat de UE sub egida „Justiție civilă 2008”, în colaborare cu Ministerul Justiției din România și Ungaria în noiembrie 2010, „Tendințe moderne în delicvența juvenilă – Elasticitatea delicventului minor”, organizat de Universitatea de Vest din Timișoara, în mai 2011.


Ramona Omet este absolventă a Facultății de Drept, a Facultății de Teologie Ortodoxă (specializarea Asistență Socială) și a Facultății de Management-Marketing, finalizând, de asemenea, ca șefă de promoție, programul de masterat „Dreptul Afacerilor” al Universității Româno-Americane.

De mai bine de zece ani, Ramona este implicată în activități de promovare a drepturilor omului și a valorilor democratice, implementând diverse proiecte în aceste domenii. A manifestat un interes deosebit în sfera eradicării criminalității organizate, promovării drepturilor refugiaților și migranților, precum și a politicilor publice de tineret. Astfel, ea și-a adus aportul la dezvoltarea Centrului de Drepturile Omului și Migrație, la lansarea și organizarea Concursului Național de Drepturile Omului, și la înființarea – în parteneriat cu UNHCR – a clinicii juridice „Drepturile refugiaților și migranților” din Universitatea Româno-Americană. În cadrul Forumului Tinerilor din România, Ramona a ocupat poziția de Ambasador al Dialogului Structurat cu Tinerii, organizând și participând la dezbateri privind promovarea în mediul rural a valorilor democratice ale UE în vederea deschiderii dialogului public dintre autoritățile locale și tineri.


Alexandru Tăbușcă, conferențiar doctor, Decan la Facultatea de Informatică Managerială a Universității Româno-Americane, membru in Comitetul Editorial al Revistei “Journal of Information Systems & Operations Management și Chief Information Officer al Universității Româno-Americane.


Alice Martiș este o profesionistă recunoscută în domeniile dezvoltării carierei, start-up-urilor și coaching pentru IMM-uri, cu peste 25 de ani de experiență în management, branding și marketing în companii private de top precum Diverta sau Perfect Tour. A absolvit Programul MBA Ottawa Canada, Tony Robbins Master University, Tony Robbins Business University, școala de coaching acreditată ICF, plus diferite cursuri de specialitate precum: NLP, Rapid Coaching Results Christian Mickelsen, Millionaire Mind T.H.Ecker etc. Ea face parte din echipa ECLER încă de la început.