securitate cibernetica


Coordonator: Alexandru TĂBUȘCĂ Programul adresează diversele probleme de securitate prezente în ziua de azi în absolut toate aspectele vieții cotidiene. ECLER organizează activități multiple care se circumscriu nevoii de securitate informatică, ca parte integrantă a securității umane în accepțiune modernă.

Programul Securitate Cibernetică