Programul Educa?ie Juridic?

Coordonator: Ramona OMET

Acest program  are ca obiectiv principal promovarea în plan na?ional a unei culturi juridice menite s? încurajeze respectul fa?? de lege, responsabilitate civic? ?i valorile constitu?ionale democratice.

Activit??ile desf??urate sunt parte integrant? a Mi?c?rii Na?ionale privind promovarea educa?iei juridice, ini?iat? de Ministerul Justi?iei, Consiliul Superior al Magistraturii ?i Ministerul Educa?iei Na?ionale.

ECLER  este membru al Coali?iei Na?ionale pentru Educa?ie Juridic? în ?coli.

 


Resurse utile: