#PeT?cute

ECLER identific? posibile cazuri de trafic de persoane #PeT?cute!

T?cerea fiec?ruia dintre noi duce zilnic la cre?terea num?rului persoanelor care sunt r?pite, torturate ?i exploatate, devenind astfel victime ale re?elelor de trafic de persoane. România a devenit una dintre ??rile de top în plan mondial ?i prima în Europa cu privire la num?rul persoanelor exploatate.

De ce s? taci? T?cerea ta poate costa via?a altora!

 

Scrie-ne despre ceea ce ?tii. Informeaz? persoanele aflate în situa?ii de risc s? nu ajung? în plasa trafican?ilor, în special prin metode de tip ”loverboy”.

Împreun? #PeT?cute!

 

Scrie-ne! Toate datele sunt confiden?iale ?i nu te vom vulnerabiliza.

 

Contact: [email protected]


 

Ai informa?ii despre o situa?ie de trafic de persoane?

SPUNE-NE completând acest formular online

 

Materiale de informare: