Programe

5 posts

Programe ECLER – programe tematice desf??urate permanent. În cadrul acestor programe se subscriu majoritatea activit??ilor ini?iate, organizate sau sprijinite de c?tre ECLER. Coordonatori de programe sunt membri ECLER care supervizeaz? activit??ile ce se circumscriu programului respectiv. Coordonatorii progamelor tematice ECLER sunt persoane cu vast? experien?? în domeniul respectiv, cu o reputa?ie prestigioas?, având competen?e dovedite privind organizare, lucrul în echip? ?i motivarea.

ECLER organizeaz? ?i sprijin? ?i alte activit??i pe care le consider? compatibile cu misiunea ?i obiectivele sale. În cazul în care se constat? o frecven?? sporit? a unor activit??i specifice unei anumite teme generale de interes, alta decat a programelor deja stabilite, atunci se cristalizeaz? un nou program tematic.