Advocacy – Transplant Organe

Înc? din 2014, membrii ECLER au militat pe lâng? autorit??ile na?ionale, Comisia European? ?i structurile diplomatice din România în vederea reglement?rii coerente în materie de transplant ?i prelevare de organe.

 

Statistici comparate

  • Romania – 2012-2016, rata de transplanturi de rinichi de la donatori deceda?i vs. num?rul maxim posibil de recolt?ri de rinichi de la donatori deceda?i
  • Spania – 2012-2016, rata de transplanturi de rinichi de la donatori deceda?i vs. num?rul maxim posibil de recolt?ri de rinichi de la donatori deceda?i

 

Statistici oficiale